توحيد به زبان ساده


1- مقدمه :


تلاش ميشود در سلسله گفتارهايي مباحث بلند و ناب توحيدي به زبان ساده بيان شود ، به طوري كه دانستن آن براي همه ضروري باشد ، در عين حال هم براي همه قابل فهم باشد و هم كوتاه . طبعاً در اين گفتارها مباحث پيچيده و دقيق توحيدي- كه هم از لحاظ نظري و هم عملي دشوارترين و عميق ترين مباحث را دارد- يا مطرح نمي شود يا به زبان غير فني و ساده مطرح ميشود ، ان شاء الله تعالي .


2- اهميت :


پرسش : مهمترين و حياتي ترين و عمومي ترين آموزه ، از آموزه هاي اسلام كدام است؟ پاسخ : توحيد ، زيرا :


2-1- در مكتب اسلام توحيد به منزله جان و روحي است كه در سرتاسر پيكر اسلام دميده شده است ، ويا به منزله خوني كه در شراشر پيكر مكتب جريان دارد كه هم به آن حيات مي بخشد و هم براي مكتب حياتي است . نه تنها در آموزه هاي نظري و باورهاي اسلامي، توحيد حرف اول و آخر را مي زند ، كه در ارزشها و بايدها و نبايدها نيز اين توحيد است كه به همه جان مي بخشد و در همه جا وجود دارد . مبدا خدا است و مقصد نيز اوست ...


( انا لله و انا إليه راجعون ) محبوب اوست و معبود اوست ، اول او وآخر اوست و...


(( در اين باره بعداً بيشتر صحبت ميكنيم ))


نوشته شده در تاريخ 2/2/83نویسنده : عدل الهی ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ تاریخ چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳