توحيد به زبان ساده


1- مقدمه :


تلاش ميشود در سلسله گفتارهايي مباحث بلند و ناب توحيدي به زبان ساده بيان شود ، به طوري كه دانستن آن براي همه ضروري باشد ، در عين حال هم براي همه قابل فهم باشد و هم كوتاه . طبعاً در اين گفتارها مباحث پيچيده و دقيق توحيدي- كه هم از لحاظ نظري و هم عملي دشوارترين و عميق ترين مباحث را دارد- يا مطرح نمي شود يا به زبان غير فني و ساده مطرح ميشود ، ان شاء الله تعالي .


2- اهميت :


پرسش : مهمترين و حياتي ترين و عمومي ترين آموزه ، از آموزه هاي اسلام كدام است؟ پاسخ : توحيد ، زيرا :


2-1- در مكتب اسلام توحيد به منزله جان و روحي است كه در سرتاسر پيكر اسلام دميده شده است ، ويا به منزله خوني كه در شراشر پيكر مكتب جريان دارد كه هم به آن حيات مي بخشد و هم براي مكتب حياتي است . نه تنها در آموزه هاي نظري و باورهاي اسلامي، توحيد حرف اول و آخر را مي زند ، كه در ارزشها و بايدها و نبايدها نيز اين توحيد است كه به همه جان مي بخشد و در همه جا وجود دارد . مبدا خدا است و مقصد نيز اوست ...


( انا لله و انا إليه راجعون ) محبوب اوست و معبود اوست ، اول او وآخر اوست و...


(( در اين باره بعداً بيشتر صحبت ميكنيم ))


نوشته شده در تاريخ 2/2/83


/ 1 نظر / 11 بازدید
O

نظرت در ومرد وحدت وجود چيه؟ توحيد يعنی خدايی هست ويکی است. اما وحدت يعنی غير او چيزی نيست وهمه تعينات اسما جلالی وجمالی حق هستند.ئغير از اراده حضرت حق اراده ای در عالم ساری نيست.(با جبر اشتباه نگير)