تفکر در ذات خدا ممنوع

انسان موجودي ناقص و از هر جهت محدود است، از اين رونمي تواند به حقيقت ذات مقدسي كه در جميع جهات نامتناهي است برسد. آگاهي از حقيقتچيزي، به معناي احاطه بر او است چگونه موجود محدود ، مي تواند بر ذات نامحدود احاطهپيدا كند؟!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  از اين رو تفكر در ذات الهي ، سبب گمراهي فرد مي شود ،چون انسان وقتي نتواند حقيقتي را درك كند و آن را بشناسد ، به بيراهه مي رود درنتيجه به انحطاط و بدبختي كشيده مي شود؛ ازاين رو در روايات رسيده از پيشوايان دين، انسان از انديشه در ذات الهي منع شده استامام باقر عليه السلام در اين باره ميفرمايد: از تفكر در ذات الهي پرهيز كنيد، و هر زمان كه مايل شديد عظمت خدا رابدانيد، به آثار و عجايب عالم آفرينش كه آفريده خداست بنگريد.امام صادقعليهالسلام در اين باره مي فرمايد: هنگامي كه سخن به ذات خدا مي رسد سكوت كنيد ،درباره ذات خدا سخن نگوييدكه عقل ها در آن حيران است و به جايي نمي رسد .

قرآن كريم نيزمي فرمايد : ليس كمثله شي وهو السميعالبصير(شوري، 11) همانند او چيزي نيست و او شنوا و بينا است.بنابراين ذاتيكه شبيه و نظير ندارد، هرگز انسان نمي تواند درخيال و گمان و فكر خود او را تصوّركند و حقيقت و كنه آن را درك نمايد، چون اشيايي براي انسان درك شدني است كه دارايمثل و مانند باشند و انسان نظير آن ها را ديده باشد يا با يكي ديگر از حواس خود آنرا درك كرده باشد .

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
بوف

دوست عزیزمسلمانم سلام. من نیز مانند شما زمانی خود رامبلغ توحید ناب می دانستم. اما گمراه شدم!گمراه! چون اندیشیدم. داستان به این سادگی ها هم گه شما فکر می کنید نیست. اگر از ضلالت خوفی نداشتید.سری به وبلاگ متروکه ابوجهل بزنید. مدت ها پیش بحث سنگینی در آن جا سر گرفت. گفتگوهای زیبا و خواندنی ای رخ داد. بروید و با دقت بخوانید.(www.abujahl.persianblog.ir)به لانه ی سرد و نمور اين بوف هم سری بزنيد. برايتان آرزوی توفيق دارم.